Tjänster

Sweden Rescue arbetar med konsultation och försäljning av produkter med inriktning på trafiksäkerhet. 

Nytänkande och kreativa lösningar tillsammans med den senaste varningsljustekniken
och framstående materialval gör att vi med stor säkerhet kan tillgodose och överträffa våra
kunders krav på ökad synlighet och god trafiksäkerhet.
Att myndigheternas krav samtidigt efterlevs är något som vi alltid eftersträvar.

För mer information eller kontakt med Sweden Rescue, vänligen använd kontaktsidan nedan.

Målet med allt trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken!
Vi jobbar kontinuerligt för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Förfina sökning

Sweden Rescue AB © 2018