Solodiesel

Solodiesel
Solodiesel Solodiesel Solodiesel Solodiesel
Art.nr: 4011
Tillgänglighet: I lager

Tillgängliga alternativ


* SoloDiesel Modell:


Tryck här för att se modellöversikt.

SoloDiesel är ett tanklock som ersätter bilens original tanklock och som fysisk förhindrar feltankning av Dieselfordon. SoloDiesel tanklocket behöver inte skruvas av eller på vid tankning. En fjäderbelastad klaff öppnas när dieselmunstycket förs ner vid tankning och låses efter tankning.

SoloDiesel fungerar så att det tunnare påfyllingsröret från ett bensinmunstycke fastnar i de röda krokarna och hindrar på så sätt feltankning. När man väljer rätt bränsle kommer det lite kraftigare röret från dieselmunstycket skjuta undan de röda krokarna och tankning utförs precis som vanligt.

Vid montering tas orginaltanklocket bort helt och ersätts av SoloDiesel locket.

Det svarta röret som följer med skall bara användas på bilar som har integrerad luckklaff i övre delen av tankröret. Det är inte många moderna dieselbilar som har en sådan klaff. Om så är fallet monteras det svarta röret med markeringen "TOP" överst så att klaffen blir stående öppen. Monteringen av det svarta röret görs före det att SoloDiesel tanklocket monteras.

 

Sweden Rescue AB © 2018